Articles by Araz Bağırov

“Sülh və həmrəyliy”in tarixindən

16/06/2014

“İndiyə qədər mövcud olan bütün cəmiyyətlərin tarixi siniflər mübarizəsi tarixi olmuşdur”. Ancaq bu sadə (hətta bəsit) həqiqətin gün üzünə çıxdığı heç iki əsr deyil. Əzilən siniflər bu həqiqətlə bərabər onu da anladılar ki, “başqa bir dünya mümkündür” və o dünyanı qurmaq üçün “bütün ölkələrin proletarlarının birləşməsi”ndən başqa çıxış yolu yoxdur. [...]