Articles by Maxim

İşçi sinfi cənnətə gedir

24/06/2014

“İşçi nə qədər çox zənginlik yaradırsa, istehsalı keyfiyyət və həcm baxımından nə qədər artırırsa o qədər yoxsul vəziyyətə düşür, o qədər ucuz əmtəə olur. İnsanların dünyasının dəyərsizləşməsi əşyaların, şeylərin dünyasının dəyər qazanmasına mütənasib olaraq artır.” (Karl Marks, “1844 iqtisadi və fəlsəfi əlyazmalar”) [...]