Articles by Məmməd Süleymanov

Sinfi mübarizə: dünən və bu gün

20/06/2014

İlk dəfə Marks “proletariatın Vətəni olmadığını” yazaraq tarixi materializm nəzəriyyəsinə görə, istehsal vasitələrinə fərqli münasibətlə xarakterizə olunan siniflərə bölünmənin heç də qədim işğalların təsadüfi nəticəsi yox, müəyyən ictimai-iqtisadi formasiyaların qanunauyğun xüsusiyyəti olduğunu qeyd edir. [...]

Azərbaycanda Sol hərəkatın tarixi (II yazı)

15/06/2014

Lev Trotski “Tarixin ironik çırtması” adlı məqaləsini yazır və Bakı hadisələrini təhlil edir: “Həqiqətən də, inqilabi problem - yeni “namuslu” nazirlərin seçimində yox, hakimiyyətin yeni mahiyyətindədir. Bakıdakı hadisələr göstərir ki, köhnə hakimiyyət hansı azğınlıqla öz mövqelərinin müdafiəsinə qalxacaq. Bu Bakı qiyamı öz mənalılığında Dumadakı bütün müzakirələrdən daha parlaq və aydındır!” [...]

“Manifest”ə Ön söz

22/02/2014

“Manifest” barədə V.Lenin yazmışdı: “Bu balaca kitab 2 bütöv cildə dəyər: onun ruhu ilə hələ də sivil dünyanın bütün təşkilatlanmış və mübarizə aparan proletariatı yaşayır və hərəkət edir”. Bu sözlərin deyildiyi vaxtdan 120 il keçib - biz isə təkrarlaya bilərik: “Bəli. Hələ də”. [...]

Cek Londonun “Dəmir daban”ı

21/02/2014

"Tarixçilər və filosoflar üçün oliqarxiyanın qələbəsi həmişəlik həllsiz tapmaca olaraq qalacaq. Sosial təkamülün gedişatında ona yer yox idi. Onun gəlişi tarixi cəhətdən əsassız idi və qaçılmaz deyildi. O, tarixdə dəhşətli anomaliya, dərkolunmaz kuryoz kimi qalacaq” (Cek London. “Dəmir daban”) [...]

Azərbaycanda Sol hərəkatın tarixi (I yazı)

15/02/2014

1903-cü ilin yayında Bakını tətillər dalğası bürüdü. 20 gün davam edən etirazlar tezliklə imperiyanın digər cənub vilayətlərinə də sıçradı. Tarixçilər Bakı tətillərini “Cənubi Rusiyada ilk ümumi tətil” adlandırırlar. İstər iqtisadi, istər siyasi nəticələrinə görə çox böyük iz qoyan və Bakı proletariatının ilk mütəşəkkil çıxışı olan bu tətillərin təsvirinə keçməzdən əvvəl onun səbəbləri və o illərin Bakısının vəziyyətini gözdən keçirməyə ehtiyac var. [...]