Articles by Nicat Qarayev

Kapitalist şəhərdə ictimai məkan və sinfi mübarizə

12/04/2015

Möhtəşəm tamaşa imici Bakını yenidən quranların əhaliyə hər gün yenidən təqdim etdikləri imicdir – bunu AZTV-nin hər gün dəfələrlə göstərdiyi video roliklərindən də görmək çətin deyil. Bu tamaşa yeganə bir məqsədə xidmət edirsə, o da Bakının ictimai həyatındakı sinfi ziddiyyətləri pərdələməkdir. [...]

Kapitalizmdə İstismar

17/06/2014

İstismarı dialektik tarixi materializmdən və sinfi mübarizədən kənar anlamaq, onu yarımçıq anlamaq deməkdir. İşçinin 16 yaxud 8 saat işlədilməsi, onun bir aya 100 yaxud 1000 manat maaş qazanması istismar prosesini ləğv etmir. İş şəraitinin pisliyi və işçiyə qarşı ədalətsiz davranışlar istismar və onun əmələ gətirdiyi ziddiyyətlər nəticəsində baş verən hadisələrdir. [...]