Articles by Salvador

Qraffiti sinfi mübarizə vasitəsi kimi. Banksy

20/02/2014

Qoy bundan sonra vətəndaş küçədən keçərkən hər dəqiqə böyük müasirlərin düşüncələrinin dərinliyindən həzz alsın, bu gün gözəl xoşbəxtliyin əlvan parlaqlığını seyr etsin, hər yerdə gözəl bəstəkarların musiqilərini — melodiyaları, gurultunu, küyü dinləsin. Qoy küçələr hər kəs üçün incəsənət bayramı olsun”. [...]