Articles by Samirə Güney

Mübarizə Şəhərinin Qısa Tarixçəsi

31/03/2015

Kapitalist münasibətlər inkişaf etdikcə, şəhər məfhumu kapitalizm üçün əsas dayaq nöqtələrindən birinə çevrilir və o, təkcə yaşayış məskəni deyil, həmçinin, istehsal və izafi dəyərin yarandığı, mövcud olan ictimai-iqtisadi formasiyanın ya da istehsal formasının yenidən istehsal edildiyi bir məkana çevrilir. Artıq şəhər məkanı özü əmtəəyə çevrilir və təkrar istehsal edilir. [...]