Articles by Toğrul Abbasov

Mədəniyyət – Sinfi mübarizə ərazisi kimi

25/06/2014

Nə Marks, nə də marksist nəzəriyyəçilər kütlələri bir təhdid olaraq görmürdü. Əksinə, onlar ənənəvi birlikləri dağılmış və atomlaşmış bu kütlələrin yeni bir sinfi birlik içərisində birləşəcəyini və “kapital yığımını” ələ keçirərək inqilabı reallaşdıracağını irəli sürürdü. Lakin mədəniyyəti ideologiya ilə birlikdə nəzərdən keçirən marksistlər, digər tərəfdən, kütləvi mədəniyyətin (ideoloji) manipulyasiyasını da tənqid edirdi. [...]