ANTROPOLOGİYA

Mədəni relyativizm və insan haqları

19/02/2014

Aydındır ki, universal kateqoriya kimi, məhz insan haqları bir tərəfdən mədəni fərqlərin qorunması və hörmət edilməsini təmin edən meyar olmalı, digər tərəfdən isə bu fərqlərin absurd dərəcəyə çatdırılmasına və insanın bir dəyər olaraq gözardı edilməsinə imkan verməməlidir. [...]