KİTAB

“Manifest”ə Ön söz

22/02/2014

“Manifest” barədə V.Lenin yazmışdı: “Bu balaca kitab 2 bütöv cildə dəyər: onun ruhu ilə hələ də sivil dünyanın bütün təşkilatlanmış və mübarizə aparan proletariatı yaşayır və hərəkət edir”. Bu sözlərin deyildiyi vaxtdan 120 il keçib - biz isə təkrarlaya bilərik: “Bəli. Hələ də”. [...]

Cek Londonun “Dəmir daban”ı

21/02/2014

"Tarixçilər və filosoflar üçün oliqarxiyanın qələbəsi həmişəlik həllsiz tapmaca olaraq qalacaq. Sosial təkamülün gedişatında ona yer yox idi. Onun gəlişi tarixi cəhətdən əsassız idi və qaçılmaz deyildi. O, tarixdə dəhşətli anomaliya, dərkolunmaz kuryoz kimi qalacaq” (Cek London. “Dəmir daban”) [...]