MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət – Sinfi mübarizə ərazisi kimi

25/06/2014

Nə Marks, nə də marksist nəzəriyyəçilər kütlələri bir təhdid olaraq görmürdü. Əksinə, onlar ənənəvi birlikləri dağılmış və atomlaşmış bu kütlələrin yeni bir sinfi birlik içərisində birləşəcəyini və “kapital yığımını” ələ keçirərək inqilabı reallaşdıracağını irəli sürürdü. Lakin mədəniyyəti ideologiya ilə birlikdə nəzərdən keçirən marksistlər, digər tərəfdən, kütləvi mədəniyyətin (ideoloji) manipulyasiyasını da tənqid edirdi. [...]

İşçi sinfi cənnətə gedir

24/06/2014

“İşçi nə qədər çox zənginlik yaradırsa, istehsalı keyfiyyət və həcm baxımından nə qədər artırırsa o qədər yoxsul vəziyyətə düşür, o qədər ucuz əmtəə olur. İnsanların dünyasının dəyərsizləşməsi əşyaların, şeylərin dünyasının dəyər qazanmasına mütənasib olaraq artır.” (Karl Marks, “1844 iqtisadi və fəlsəfi əlyazmalar”) [...]

Qraffiti sinfi mübarizə vasitəsi kimi. Banksy

20/02/2014

Qoy bundan sonra vətəndaş küçədən keçərkən hər dəqiqə böyük müasirlərin düşüncələrinin dərinliyindən həzz alsın, bu gün gözəl xoşbəxtliyin əlvan parlaqlığını seyr etsin, hər yerdə gözəl bəstəkarların musiqilərini — melodiyaları, gurultunu, küyü dinləsin. Qoy küçələr hər kəs üçün incəsənət bayramı olsun”. [...]