SOSİOLOGİYA

Devid Harvi. Neoliberal urbanizasiya

06/04/2015

İstənilən neoliberal şəhər – dəqiq şəkildə bölünmüş şəhərdir. Bu, rifah və yoxsulluq qütbləri olan şəhərdir. Bu arada, bu qütblər rəsmi olaraq da ayrılıb. Latın Amerikasının bir çox şəhərlərində xarabalıqlar ümumiyyətlə dövlət tərəfindən idarə olunmur. Dövlət əvəzinə orada dəstələr fəaliyyət göstərir. Narkotik alverçisi dəstələri, yerli mafiyalar, yerli öz qanunlarını bərqərar etmiş möhkəm oğlanların hansısa birliyi. Mənə elə gəlir ki, bu çox kədərli sondur. Şəhər daha yaxşı yer ola bilərdi. [...]

Sinfi strukturun müasir marksist konsepsiyaları və solun sosial bazası

21/06/2014

Azərbaycan əsasən xammal iqtisadiyyatı modelindən istifadə edərək iqtisadiyyatın müəyyən hissəsini nəzarətdə saxlayan, həmçinin burjuaziyanın, oliqarxiyanın və bürokratiyanın maraqlarına uyğun iqtisadiyyata malik ölkədir. Burada hansısa unikal modeldən söhbət gedə bilməz, çünki bu, periferiya kapitalizminə çox xarakterik bir modeldir və bir çox postsovet ölkələrində də vəziyyət bu cürdür. [...]

Sinfi mübarizə: dünən və bu gün

20/06/2014

İlk dəfə Marks “proletariatın Vətəni olmadığını” yazaraq tarixi materializm nəzəriyyəsinə görə, istehsal vasitələrinə fərqli münasibətlə xarakterizə olunan siniflərə bölünmənin heç də qədim işğalların təsadüfi nəticəsi yox, müəyyən ictimai-iqtisadi formasiyaların qanunauyğun xüsusiyyəti olduğunu qeyd edir. [...]

İstehlak cəmiyyəti

17/02/2014

Biz konserv əsrində yaşayırıq. (…) Daha fikirləşmək lazım deyil. Artıq hər şey bizim əvəzimizə düşünülüb, başa düşülüb və hətta yaşanılıb da. Konservlər! Sadəcə bankanı açmaq qalıb. Gündə üç dəfə evə çatdırılma. Heç nə əkmək, becərmək, qaynatmaq lazım deyil dalğınlıq, şübhə və kədər ocağında. (Erix Mariya Remark. Zəfər tağı) [...]