Haqqımızda

11-ci Tezis jurnalı 2014-cü ildə bir qrup könüllü tərəfindən yaradılıb və fəaliyyətdədir. Jurnal ilk başlanğıcda kağız formatında nəşr olunmuş, 2015-ci ildən isə internet üzərindən onlayn formatda yayımlanır. Hazırda İnternet Jurnalı kimi fəaliyyətini davam etdirən 11-ci Tezis-in ilk 2 sayı mövzu ilə (“Marksın qayıdışı” və “Sinfi mübarizə”) nəşr olunmuşdur və həmin saylarda yer alan yazıları istər ayrı-ayrılıqda, istərsə də bütöv say şəklində saytımızdan oxumaq mümkündür.
11-ci Tezis jurnalında məqaləsini dərc etmək istəyən şəxslər, o cümlədən, jurnal barədə müsbət və ya mənfi fikirlərini, irad və təkliflərini bizimlə bölüşmək istəyənlər Əlaqə səhifəsi və ya Facebook səhifəmizin vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər.

Filosoflar dünyanı, yalnızca, çeşidli şəkillərdə izah etmişlər; məsələ isə onu dəyişdirməkdir.
(Feyerbax Haqqında Tezislər, XI Tezis, Karl Marks)

İctimai fikrin dərin böhran içində olduğu bir dövrdə böhran özünü ən çox proqressiv ideologiyanın yoxluğunda büruzə verir. Düşünən insanlar hakim ideyaların artıq işləmədiyini, alternativ ideyalardan isə bəhs olunmadığını görür. “XI tezis” layihəsinin məqsədi həqiqəti məzh alternativ ideyalarla izah edərək insanlara çatdırmaqdır. Biz ətrafımızda baş verən ictimai hadisələrin yaranma səbəblərini araşdıraraq ədalətli və əsaslı həll yolları təklif edirik. Dünyanın gələcəyinə laqeyd münasibət bəsləməyən oxucularımız üçün tərtib etdiyimiz jurnal ictimai və elmi fikrin qabaqcıl istiqamətlərini oxucularına çatdırmağı qarşısına məqsəd qoyub. Biz elmi metoda söykənən və mövcud vəziyyətin daha yaxşıya doğru dəyişdirilməsi üçün insanlara inam verən kəskin və ardıcıl tənqid ənənəsini dirçəltməyə çalışacağıq. “XI tezis” jurnalı cəmiyyətin ədalət, humanizm və bərabərlik prinsiplərindən çıxış edərək alternativ baxış ortaya qoyur. “XI tezis” dünyanı dərk etməyin yetərsiz olduğunu və əsas məsələnin dünyanın dəyişdirilməsi olduğunu bəyan edir.