biologiya

Genetika, qida və GMO

04/05/2015

GMO məhsullarının zərərləri bioloji, tibbi və ya ekoloji deyil, siyasi, iqtisadi və ən geniş mənada ideolojidir. Zərər, mövcüd kapitalist sistem daxilində ticari gəliri tək məqsəd halına gətirmiş bir ovuç transmilli qiqant şirkətin bu yeni texnologiyanı ölçüsüz şəkildə istifadə etməsindən qaynaqlanır. [...]